бык на траве
Первентивна турбота
про ваших тварин

ВРХ

Гумінові кислоти (ГК) є унікальним природним продуктом. Вони поєднують  властивості імуностимулятора, пробіотика, адсорбенту токсинів, стимулятора травлення, антистресанта і ростостимулятора. ГК утворюють хелатні комплекси з мінералами і мікроелементами, що забезпечує їх кращу засвоюваність живим організмом. ГК і їх солі зв'язують і виводять з організму велику кількість токсичних речовин, у тому числі радіонукліди, важкі метали, мікотоксини, хлорорганічні сполуки, що сприяє детоксикації організму. Механізм дії гумінових кислот комплексний, і вони мають пробіотичну дію, позитивно впливаючи на формування мікрофлори кишечнику, покращуючи травлення, запобігаючи процесу гниття і бродіння в ньому. Утворюючи плівку на слизовій поверхні шлунково-кишкового тракту, гумінові кислоти захищають організм від інфекцій і токсинів. ГК прискорюють обмінні й окислювально-відновлювальні процеси, що позитивно впливає на зміни у складі крові. Гумінові і фульвові кислоти, що входять до їхнього складу, здатні активізувати імунобіологічну реактивність організму, зокрема, стимулювати клітинний і гуморальний імунітет. Вони підвищують опірність живих організмів до інфекцій, всіляких стресів, скорочують відновлювальний період після лікування, зменшують ризик негативних наслідків під час вакцинації.

Гумінові кислоти не мають гостру й хронічну токсичність, не чинять ембріотоксичну, імунотоксичну, алергенну і мутагенну дію. ГК сумісні з усіма компонентами кормів, лікарськими засобами та іншими кормовими добавками і навіть при випадковому передозуванні не впливають несприятливо на організм тварини.

VITAPOL для телят

Одним зі стратегічних напрямів у молочному скотарстві є вирощування міцного якісного молодняку для ремонту стада. Організм телят погано пристосований до умов сучасних промислових технологій і легко потрапляє під несприятливий вплив стрес-факторів.

На сучасному етапі в Европі та Америці у практиці тваринництва з метою підвищення неспецифічної природної резистентності організму і продуктивних якостей организму широко використовуються речовини природного походження.

VITAPOL® СУСПЕНЗІЯ є 100% натуральним біологічним продуктом на основі гумінових і фульвових кислот, що містить природний комплекс органічних мікроелементів.

Гумінові і фульвові кислоти активізують ферментативні системи білкового і вуглеводного комплексу, обмін речовин, окислювально-відновлювальні процеси, підвищують неспецифічну резистентність, збільшують коефіцієнт перетравності кормів, а також використовуються не тільки для підвищення продуктивності, а й ефективної профілактики легеневих і шлунково-кишкових захворювань тварин.

Комплекс природних мікроелементів, що входять до складу VITAPOL® СУСПЕНЗІЯ, забезпечують організм теляти речовинами, необхідними для розвитку і росту.

Цинк забезпечує нормальну репродукцію, особливо утворення сімені у бугаїв-плідників. Цинк міститься в інсуліні, карбоангідразі, активує багато ферментів, бере участь в обміні речовин, необхідний для синтезу рибонуклеїнової кислоти (РНК). За умови нестачі цинку можливі уповільнення росту, ураження шкіри, порушення в розвитку шерстного покриву, у молодих бичків –  дегенерація сім'яників.

Кальцій забезпечує життєво важливі функції: згортання крові, проникність мембран, скорочення мускулатури, проведення нервових імпульсів, регуляцію серцевої діяльності, секрецію деяких гормонів, активацію і стабілізацію ферментів. За нестачі кальцію розвиваються судомні напади та кровотечі, порушується ритм серцевих скорочень.

Селен має імуностимулюючу, протипухлинну та антиоксидантну дію. Він впливає на процеси тканинного дихання, регулює засвоєння і витрачання вітамінів А, Е, К, С в організмі, визначає швидкість протікання окислювально-відновлювальних реакцій.

Нестача селену в раціоні тварин знижує продуктивність, що є причиною некрозу печінки, уповільнення росту, м'язової дистрофії, набряку легенів, порушення репродуктивної функції.

Магній присутній у всіх тканинах організму – від 65 до 70% магнію зосереджено в кістках, 15% – у м'язах, 15% – в інших тканинах і 1% – у позаклітинних рідинах. Магній є необхідним компонентом більш ніж 300 ферментів. Він необхідний як компонент АТФ (аденозинтрифосфат) – магнієвого комплексу, який бере участь в усіх видах біосинтезу в організмі, включаючи гліколіз, активний мембранний транспорт, утворення циклічного АМФ (аденозинмонофосфат) і перенесення ДНК. Магній також бере участь у підтриманні різниці потенціалів на мембранах нервових і м'язових клітин і в проведенні нервових імпульсів. Нестача магнію викликає у тварин судоми, першими ознаками яких є нервозність, лякливість, зниження апетиту, сіпання лицьових м'язів і вух.

Молібден входить до складу ряду ензимів, таких як ксантиноксидаза, нітратредуктаза тощо, його нестача викликає пригнічення відтворювальних функцій у жуйних.

Фосфор є важливим компонентом клітинного росту і ділення. Він міститься в ДНК і РНК, а також входить в АТФ, АДФ і АМФ – ключові елементи циклу трикарбонових кислот (Кребса), який є основним механізмом утилізації енергії в клітинах (якщо цикл Кребса зупиняється, надходження енергії в клітини припиняється і клітини припиняють працювати – організм вмирає). Фосфор бере участь у синтезі фосфоліпідів і регуляції кислотно-лужної та осмотичної рівноваги в організмі. Фосфор – один із тих елементів, нестача якого впливає на весь організм, а саме: уповільнення росту, зниження ефективності засвоєння їжі, втрата апетиту, погіршення репродуктивної здатності, зменшення вироблення молока, руйнування кісток і зубів.

Кобальт підвищує активність гідролітичних ферментів, збільшує синтез нуклеїнових і м'язових білків, поліпшує роботу кровотворних органів. При достатньому вмісті в раціоні кобальту добре розвиваються мікроорганізми рубця і зростає синтез вітамінів групи В. Фізіологічний ефект кобальту зумовлений, головним чином, його наявністю в молекулі вітаміну B12.

Нестача кобальту супроводжується зниженням апетиту та уповільненням росту. У майбутньому розвиваються загальна слабкість, швидка втрата ваги, жирова дегенерація печінки, ослаблення цитолітичної функції білих клітин крові (нейтрофілів), зниження протидії інфекціям, бліді слизові оболонки.

У процесі неодноразових дослідів фахівці зазначали, що телята, які отримують VITAPOL® СУСПЕНЗІЯ, вже через місяць застосування візуально відрізняються від телят контрольних груп.